Tin giải trí

Quản lý tiền hiệu quả với 5 chiếc ví tiền
Có bao giờ bạn nghĩ tại sao mình kiếm được rất nhiều tiền một tháng nhưng lại không thể tiết kiệm được bất kỳ khoản nào? Thậm chí không được bằng một số người thu nhập thấp hơn bạn? Tất cả đều có nguyên tắc quản lý chi tiêu tiền hiệu quả đấy? Cùng tìm...
Xem chi tiết